Blízká minulost

2014

Červen

DODIVADLO V PARKU 20141535416_942768125739588_4405048748557701204_n

Vzpamatován po menších personálních otřesech, které však, bohužel, znamenaly velké komplikace, neboť musela být zrušena premiéra hry „Dámský krejčí“, a také účast na soutěžní přehlídce ve Štítině, se soubor vrhnul do přípravy druhého ročníku „Dodivadla v parku 2014“. Kromě samotné technické organizace akce jsme pod širým nebem v krásných kulisách parku uvedli premiéru pohádky „Vodnické putování, aneb jak vodník Mácha rybník zachránil“. Pohádka obsahovala také hudební součást, kterou tvořil vodník Mácha/Milan Šťastný – kytara a zpěv, Zuzka Taláčková – kytara a zpěv, Ondřej Pyš – baskytara a Břetislav Radvanský – bicí. S trochou nadsázky se dá tvrdit, že šlo o první Dodivadelní muzikál.

1524879_692207410833156_2952114098517869047_nSlibovali jsme, že program letošního „Dodivadla v parku“ bude bohatší než loni, a myslím,
že se nám tento slib podařilo splnit. Kromě Dodivadla vystupovala s představením „Malý princ“ Karin Mikulášová a s pohádkou „Myška Klárka a veverka Terka se nebojí být záchranář“ divadlo Ententýky. Letošní „Dodivadlo v parku“ mělo i svou večerní část. O razantní předěl se postarala průtrž mračen. Po vyjasnění se pak odehrála etuda Karin Mikulášové a Romana Zajíce „Poslední večeře“ a naše aktovka „René mé manželky“. Vše ukončila minikoncertem na začátku zmíněná Dodivadelní kapela a Olga Sopčaková se svým ohnivým žonglérstvím udělal za celým dnem krásnou tečku.

Kromě divadelních a hudebních produkcí byla akce bohatá i v doprovodném programu. Svůj stánek se zdravými dobrotami tu měla paní Růžena Moricová a Honza Michalisko s Olgou Sopčakovou, kteří zároveň učili děti žonglovat a střílet z luku. Ve stánku Václava Klapetka bylo možné prohlédnout si větvičky stromů, které rostou v parku a tvoří tak jeho nezaměnitelný ráz. Premiéru měly také popisky na jednotlivých vzácných stromech, o ty se taktéž postaral Václav Klapetek. V přestávkách mezi divadly byl k dispozici skákací hrad firmy REMAX. Stánky s pivem a jiným občerstvením jsou už samozřejmostí a je na místě zde projevit dík jejich obsluze: Markétě Kočí, Biance Klapuchové, Ivetě Kluzové a Jarmile Hojné.

10625077_942767799072954_5548962932677291987_nDruhý ročník se zkrátka povedl a je nutno za to poděkovat jak Vám, návštěvníkům, tak také obci za finanční příspěvek z dotačního programu pro podporu sportu a volnočasových aktivit dětí, mládeže a zájmové a společenské činnosti občanů obce Dobroslavice pro rok 2014. V neposlední řadě je nutné poděkovat za pomoc Sboru dobrovolných hasičů Dobroslavice.

Velký podíl na akci však odvedl jak přípravný tým, tak ostatní členové souboru. Jmenovité poděkování pak patří Zuzaně Dedkové za úžasné kostýmy ryb a vodníka a Pavlu Vávrovi za techniku, kterou měl pevně v ruce.

Už teď přemýšlíme nad tím, čím Vás překvapit v novém roce.

MÁJOVÉ ČTENÍ

„Dodivadlu v parku 2014“ předcházela v květnu komorní akce „Májové čtení“. Šlo o veřejné literární posezení s hudbou a občerstvením a dorazili na něj i hosté z Poruby a Plesné. Rádi bychom v těchto komorních pořadech pokračovali i nadále. Další podobné čtení se chystá na listopad 2014.

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA AKTOVEK

14. června 2014 proběhl v klubu Stará Aréna první ročník soutěže divadelních aktovek. Před porotou jsme odehráli aktovku „René mé manželky“, za kterou Robert Rosa dostal cenu za herecký výkon v roli přítele Adama. Jde už o druhé ocenění v našem souboru (jen pro připomenutí: první dostala v loňském roce na soutěžní přehlídce ve Štítině Zuzana Dedková za roli madam Carnote v komedii Uděláte mně to znova?)

UDĚLÁTE MNĚ TO ZNOVA? – HLUČÍN

Někteří členové Dodivadla však nezaháleli ani přes prázdniny a oprašovali starší představení „Uděláte mně to znova?“ Ve čtvrtek 7. srpna 2014 jsme jej pak odehráli před plným nádvořím zámku v Hlučíně.

ZAŽÍT OSTRAVU JINAK

10675726_1486108185009131_6646281629807894371_nZačátek nové sezóny jsme zahájili účastí na akci „ZAŽÍT OSTRAVU JINAK 2014“. Jednalo se o druhý ročník sousedské slavnosti. Ostravské ulice v centru města kolem nábřeží byly v obležení netradičních stánků, atrakcí a soutěží. Byla zde i divadelní stage, na které jsme před početným dětským publikem uvedli pohádku „Vodnické putování“.

NOVÍ ČLENOVÉ

Do nové sezóny s námi vstupuje několik nových členů. Už v době „Dodivadla v parku“ k nám nastoupil a za bicíma seděl Břetislav Radvanský, v rolích školaček se objevily Katka Vávrová  a Zuzka Taláčková. Všichni se od září stali členy souboru. Od akce „Zažít Ostravu jinak“ k nim přibyl Vojta Samek, který převzal post baskytaristy a zároveň nastupuje také coby herec. Jak Katka, Břetislav tak i Vojta jsou přespolní.

DODIVADELNÍ KAPELA

Díky „Vodnické pohádce“ vznikla hudební skupina, která se rozhodla, že nezůstane jen u rybích písniček, ale nazkouší i jiné autorské opusy. Její složení je v této chvíli toto: Milan Šťastný – kytara, zpěv, Zuzka Taláčková – kytara, zpěv, Vojta Samek – baskytara, Břetislav Radvanský – bicí. První křest bude na chystané předvánoční Dodivadelní besídce. Prozatím je toto hudební uskupení spjato s divadlem a jejich představeními. Možná se ale někdy představí i samostatným koncertem.

DODIVADELNÍ BESÍDKA

Toto představení se týká blízké budoucnosti. Po čase chceme navázat na předvánoční „Dodivadelní besídku“ z roku 2011. Opět půjde o pásmo skečů, scének a písniček, jejichž cílem bude Vás především pobavit. Datum už je známo – 13. prosinec 2014.

DÁMSKÝ KREJČÍ

Kusu, který to v minulé sezóně nejvíce odnesl, se však nevzdáváme a stále na něm pracujeme. Věříme, že „Dámského krejčího“ v příštím roce konečně zdárně a bez nových personálních kolapsů odpremiérujeme a zavítáme s ním i na přehlídku do Štítiny.

 

SEČTENO A PODTRŽENO

Bylo:

–          Májové čtení – kulturní dům Dobroslavice

–          Soutěžní přehlídka aktovek – Ostrava, Stará Aréna

–          Dodivadlo v parku 2014 – park Dobroslavice

–          Uděláte mně to znova? – Hlučín

–          Vodnické putování – Ostrava, Zažít Ostravu jinak

2011

Rok 2011 byl však pro několik členů našeho souboru rokem velkých životních změn a příprava nového kusu (v pořadí už třetího, nepočítáme-li oddechovou První divadelní Besídku Dodivadla v prosinci 2011) tím nemohla nebýt nepoznamenána. Během roku tedy došlo ke stažení rozkoušeného kusu Strašidlo Cantervillské, protože jak režisér, tak i představitel jedné z hlavních rolí Petr Zlámal se dočkali nových přírůstků do rodiny, což jim oběma vzalo čas a síly. Změny se dotkly i personálního složení samotného souboru. Kristina Zlámalová a Irena Šťastná odešly v celku logicky na mateřskou dovolenou, naše řady opustila Gábina Kremserová a dlouholetá členka Zuzana Tutschová v červnu odjela do USA a vrátila se až nyní v polovině října. Velká změna také nastala ve strategii vývoje Dodivadla. Snaha najít s každou novou hrou herecké uplatnění všechny členy se ukázala déle neudržitelná, a proto bylo rozhodnuto v budoucnu nepřizpůsobovat hru počtu herců, ale naopak, počet herců vybrané hře. Na základě tohoto rozhodnutí byla vybrána nová hra s názvem UDĚLÁTE MNĚ TO ZNOVA?!, která v této chvíli spěje ke svému finále v podobě premiéry. Na tu se můžete těšit 15. 12. 2012. Jedná se o poněkud ztřeštěnou komedii z prostředí plastické chirurgie. Aktivní část souboru se sice zredukovala na šest účinkujících, nehrající herci však dále zůstávají platnými členy, protože divadlo stejně jako herce potřebuje i dobrovolníky, kteří pomohou se stejně náročnou technickou stránkou zajištění představení. Shrnuto a podtrženo, Dodivadlo jede dál a 15. 12 2012 se s Vámi pět rádo setká na premiéře nového kusu. Vaše Dodivadlo

2.září 2011 zahájilo Dodivadlo novou sezónu 2011/2012 a zároveň třetí rok své existence. Dopřejme si malé ohlednutí za uplynulou sezónou.

20. listopadu 2010 proběhlo zájezdní představení aktovek v Háji ve Slezsku. Hostitelem bylo místní sdružení Sokola. Příprava představení nám dala po technické stránce docela zabrat, museli jsme se vypořádat s prostorem sokolovny a vyrobit si samonosnou konstrukci, která nahradila jeviště a zároveň poskytla zázemí hercům. Návštěvnost byla výborná a odezva na naše představení také. Navíc jsme byli odměněni skvělou domácí kuchyní členek Sokola, například na jejich rohlíčky hned tak nezapomeneme..

5. března 2011 nás čekalo další představení aktovek za hranicemi obce, tentokrát ve Velké Polomi. Téhle hostovačky jsme si obzvláště považovali, protože ve Velké Polomi působí už deset let divadelní soubor Velkopolomské hvězdy (nejednou hráli i u nás v Dobroslavicích). Proto jsme byli tak trochu v rozechvění, jak ostřílení harcovníci přijmou takové zelenáče, jako jsme my. A jakou odezvu budeme mít i mezi obyvatelstvem, zvyklým na svůj domácí soubor? Návštěvnost byla opět excelentní. Spousta se jich sjela i z jiných míst. V rámci představení proběhla i premiéra nové aktovky JSEM JEHO ŽENA a sklidila velký úspěch. Květen už byl ve znamení premiéry našeho nového kusu – pohádky pro všechny generace TŘI VYSLOUŽILCI, která byla jevištní úpravou známé Werichovy pohádky a ještě známějšího filmu. Tahle premiéra bude už provždy poznamenána téměř infarktovým stavem režiséra, protože představitel jedné z hlavních rolí den před premiérou uklouzl ve svých vojenských botách na schodišti a několik hodin před představením nebylo vůbec jasné, jestli se bude schopen postavit na jeviště. Nakonec to se zatnutými zuby a s pomocí opěrné pomůcky, která do jeho vysloužileckého obrázku bezchybně zapadla, zvládl a bylo odvráceno to nejhorší – zrušení premiéry. Samotné představení pak toho 14. května v naplněném sále šlapalo bez sebemenšího zadrhnutí a sklidila velký úspěch. Městským muzeem v Opavě nám byla nabídnuta účast na Muzejní noci. 27. května 2011 jsme tedy v prostoru Evangelického kostela v Hlučíně odehráli dvě aktovky: Jsem jeho žena a Bytná. Jelikož byl ohlas na premiéru Tří vysloužilců velký, 18. června 2011 dostali ti, kteří nestihli premiéru, nebo si chtěli zopakovat nevšední zážitek, druhou šanci. A i přes mou počáteční skepsi byl sál opět zaplněn. A to je dobře, protože alespoň víme, že máme komu hrát. Proto naše velké poděkování všem těm obyvatelům Dobroslavic, kteří na nás chodí a budou chodit, stejně jako i přespolním, kteří cestu a čas strávený na našem představení nepovažují za ztracený – děkujeme.

Leave a Reply

Theme by Anders Norén